Ausstellung

Leipzig – Völkerschlachtdenkmal / Panometer – 01. November 2021

Vorsicht kleine Tigerente !!!

Rom / All About Bansky ( Ausstellung ) – 20. August 2021

Ausstellung “ Kunst Schaffen “ / Flensburg – 15. Mai 2021

Ausstellung True Colours / Museumsberg Flensburg – 15. Mai 2021

Schloss Gottorf / Ausstellung Rainer Fetting / 04. Juli 2020